PUBLICATIONS

Year

Total no of Journals

Total no of Conferences

2019-2020

37

22

2018-2019

29

14

2017-2018

24

12

2016-2017

21

20

Dr. H C Nagaraj

Dr. V Sridhar

Dr Ramachandra A C

Dr. S L Pinjare

Dr. Prashantha H S

Dr S. Raghunandan

Prof. N Mahavira Swamy

Prof. Sankar Dasiga

Prof. Sitaram Yaji

Dr. Rajesh N

Dr Veda Sandeep Nagaraja

Ms. Smitha G Prabhu

Dr. Manjula B M

Dr. Madhu Patil

Mr. Prasanna Paga

Dr. Karunkar Rai

Dr Varsha Prasad

Dr Jayavrinda V V

Dr Sagarika Das

Dr. Shashidhara K S

Ms. Sowmya Madhavan

Ms Naina R Karkal

Ms. Rekha Padhke

Ms. Pramodhini

Mr. Badarla Sri Pavan

Ms. G Divya

Ms. Ashitha V Naik

Ms Deeba Lakshmi

Ms Raji P

Ms. Chaithra K N

Ms. Binu SinghN

Mr. Anandteerth Mathad

Ms. Savithri Hande R

Ms. Prajna K B

Ms. Nithya G

Ms. K Shreshta Subodh Shetty

Ms Sthuthi A